muradhamidov

  • muradhamidov1 Blogs

    Earned badges

  • Finance and business

    Islam dini. Innovasiya

    İslam dini və innovasiya haqqında qısa yazı. Son dövrlərdə insanların innovasiya sözü və yaxud termini ilə əlaqədar tanışlıqları, və islam dini baxış ....