muradhamidov

  • muradhamidov1 Blogs

    Earned badges

  • Finance and business

    Islam dini. Innovasiya

    İslam dini və innovasiya haqqında qısa yazı. Son dövrlərdə insanların innovasiya sözü və yaxud termini ilə əlaqədar tanışlıqları, və islam dini baxış ....

Weekly top blogs