Hokuma Abbasova

  • Hokuma Abbasova1 Blogs

    Earned badges

    Səyahət etməyi və səyahət təəsürratlarımı səyahətsevərlərlə paylaşmağı sevirəm. Bu günə qədər 26 ölkə və 100 yaxın şəhərdə olmuşam. Boş zamanlarım olduqca vətənimin gözəl guşələrinə səyahət etməyi sevirəm.

  • Travel

    Hindistan - təzadlar ölkəsi

    Bu postda noyabr 2017-ci ildə etdiyim Hindistan səfərindən danışacam. ....