Blogs of muradhamidov

Islam dini. Innovasiya

İslam dini və innovasiya haqqında qısa yazı. Son dövrlərdə insanların innovasiya sözü və yaxud termini ilə əlaqədar tanışlıqları, və islam dini baxış ...

    Weekly top blogs