Blogs of Nuray Rəşid

Canla gedən qanla alınır.

Sülhün yolu müharibədən keçir ...