Blogs of ceyhunfikrət

Ailədaxili münasibətlərdə qarşılıqlı güzəşt

Ailədə kişinin və yaxud qadının dəyərinin artması, onların bir-birlərinə olan qarşılıqlı münasibətlərinin düzgün formada olmasından aslıdır. ...

Sağlam cəmiyyət

İnsanların bir-birinə yadlaşdığı bir vaxtda, hətta qohumlarında bir-birinə yad olması o deməkdir ki, cəmiyyət getdikcə tənəzzülə uğrayır....

Ailə yükü romanı 1-ci hissə

O gün havada sərin meh var idi. Hər tərəf sanki süküta qərq olmuşdu. ...

    Weekly top blogs