Fizika öyrənməyin asan yolları.

Fizika öyrənməyə başlamazdan əvvəl bəzi məlumatlar bilmək lazımdır. Fizika fənninin bir çox elmlə əlaqəsi vardır. Amma bunlardan ən vacibi riyaziyyatdır. Elə fizika mövzuları vardır ki, onun mahiyyətini riyaziyyatsız izah etmək mümkün deyi. Bu yazıda fizika öyrənmək istəyənlər üçün bilməli olduğu riyazi anlayışlara baxacıq.

  • Vektor anlayışı. Fizikia kursunda demək olar ki, hər yeni vektorial və ya skalyar kəmiyyət anlayışıyla qarşılaşırıq. Bunlardan əlavə vektorlar üzərində əməlli bilmək lazımdır.
  • Törəmə
  • İnteqral
  • Kompleks ədədlər və kompleks funksiyala 

Tags