İstifadə etdiyiniz PHP kitabxanalara

Bu blogda istifadə etdiyiniz kitabxanalara görə necə təşəkkür göndərməyi öyrənəcəksiniz

Yəqin ki, siz də mənim kimi veb proqram və ya səhifə yaradarkən hansısa hazır kitabxanalardan və ya paketlərdən istifadə edirsiniz. Bu zaman onları yaradan proqramçılara ürəyinizdən təşəkkür etmək keçə bilər.

Bax bu an köməyimizə Thanks - Composer plugini çatır.Bu plugin sizin istifadə etdiyiniz plugin və kitabxanalarla bağlı Githubda Thanks göndərməyə imkan yaradır.Thanks plugininin yaradılması zamanı cargo-thanks -dən ilham alınmışdır.

Thanks -bütün PHP cəmiyyəti üçün yaraılmışdır: Yəqin ki, istənilən developer onu istifadə edərək yararlandığı kitabxana üçün öz təşəkkürünü bildirəcək. Daha böyük proyektlər üçün isə Thanks onların əsas repozitoriyalarına ulduz verir.

Tags