Məlumat kitabçası CSS

CSS-in bütün stilləri barədə geniş məlumatlar.

CSS (Cascading Style Sheets - Stilin Kaskad Cədvəlləri )  - veb səhifənin vizual görünüşünə cavab verən formal təsviri dildir. Linkə daxil olaraq istədiyiniz CSS kodları barədə geniş məlumatları əldə edə bilərsiz.

Tags