Ailə adlı behişt

Ailədə isti ocağın qorunub saxlanması üçün müraciət forması

Ailə mühitində məhəbbəti qoruyub saxlamaq üçün lazım olan işlərdən biri tərəflərin bir-birinə necə müraciət etmələridir. Beləki, kişi və qadınlar qarşı tərəfi həmin şəxsin daha çox bəyəndiyi və xoşladığı ad ilə çağırmalıdırlar. Həyat yoldaşını sırf adı ilə çağırmaq bəyənilən bir əməl deyil. Müraciət forması nə qədər zərif və lətif olarsa, bir o qədər məhəbbətin yaranmasında öz rolunu oynamış olacaq.

Tags