PHP məsələ və tasklar - 2ci hissə

Bu blogda maraqlı məsələ və taskları həll edə bilərsiniz

1. Stringdə olan ən uzun sözü göstərin. Əgər eyni uzunluqda sozlər 1dən çoxdursa o zaman hamısını göstərin. Məsələn: Azərbaycan çoxmillətli ölkədir. Burada ən uzun söz çoxmillətli sözüdür. Elə bir funksiya yazmaq lazımdır ki, mətndən həmin sözü götürsün.

2. Aşağıdakı formalı romb yazın.

/**
*
* ____x
* ___xxx
* __xxxxx
* ___xxx
* ____x
*
*/


3. Tarixə görə düzgün zodiakı göstərin. Məsələn, 2010-04-31 tarixi daxil edildikdə ona uyğun zodiak görünsün.

4. Rəqəmləri piramida formasında göstərin. Nümunə:

####### Piramida
/**
* 1
* 22
* 333
* 4444
* 55555
* .....
* 999999999
*/


Cavablarınızı burada komentlərdə də qeyd edə bilərsiniz.

Tags