final

final açar sözü nə üçün istifadə edilir

final açar sözü class-da yazılıbsa deməli həmin class-ı extends etmək mümkün olmayacaq.

final açar sözü metod-da yazılıbsa deməli həmin metod overrire edilə bilməz.

final açar sözü dəyişəndə yazılıbsa deməli həmin dəyişənin dəyəri yalnız 1 dəfə elan edilən bilər. Həmdə final dəyişənlərə constant deyilir.

Tags