SOCIAL PSIXOLOGIYA

Sosial Psixologiya nədir?
Sosial psixologiya haqqında bilgi..

Sosial Psixologiya nədir?

    • Sosial psixologiya nədir? sualına dəqiq və tam olaraq verilə bilən bir cavab yoxdur.Bu disiplin sahəsinin çox geniş olması və çox fərqli araşdırma ənənələrinin tapılması ilə əlaqədar bir vəziyyət olaraq görülə bilər.Digər tərəftən Augostinos,Walker,və Donaghue (2006)bu təyin problemini sosial psixologiyanın yetərincə olğunlaşmamış bir disiplin olmasına əlaqələndirərlər.Onlara görə tarixi olaraq sosial psixoloji,psixoloji,və sosiolojinin uşağıdır,amma ikisinədə bənzəməyən özünə aid şəxsiyyət qurmağa çalışan bir disiplindir. Devid Mayersə görə:sosial psixologiya-insanların bir-biri haqqında necə fikirləşdiyini,onların bir-birinə necə təsir göstərdiyini və bir-birlərinə necə münasibət bəslədiklərini öyrənən elmdir.Q.Andreyevaya görə sosial psixologiyanın 3 mühüm sahəsi var:        1.Qrupların sosial psixologiyası;2.Ünsiyyətin sosial psixologiyası3.Şəxsiyyətin sosial psixologiyasıSOSIAL PSIXOLOGIYA ELMI BIR DISIPLINDIR.

      Tags