niyə səmimi olmağa bu qədər "xəsis"ik

Səmimiyyət
Əksər insanlar səmimi olmağa çəkinər, cəsarətlənməz bəzən. Onlar sıfırdan özləri üçün sanki bir canlı portret yığarlar və bu onlar əvəzindən “danışar”. .

  Səmimiyyət

Əksər insanlar səmimi olmağa çəkinər, cəsarətlənməz bəzən. Onlar sıfırdan özləri üçün sanki bir canlı portret yığarlar və bu onlar əvəzindən “danışar”. Səmimiyyət zəiflik anlamına gəlmir. əksinə kiminsə qarşısında necə olduğunu gizlətməyəcək qədər güclülük keyfiyyətidir. Bu xüsusiyyət saflıq anlamlna gəlməməlidir. Şəxsiyyətini olduğu kimi qəbul etdirməkdir. Səmimiyyət ağlın kölgəsidir hər daim dost, ətraf, mühit və hörmət qazandırır.

Səmimiyyət yeri gələndə “bilmirəm”(amma mütlək öyrənəcəm)  və “bağışla” (səhvini görəcək qədər aydın baxışa) deyə bilmək kimi gücdür.

Hər zaman səndən ağıllı biri var, buna hazır ol və pis vəziyytə düşməmək üçün bu qalxanla yaraqlanmaq “bilmirəm”dir. “Bağışla”- insanlar səhv edərək boyunlarına almırlar bu onları cilizlaşdırır, hərçənd səhvləri olduqca aydın və uşaqcasınadır. Ətraf səhvini boynuna almışla davrananada sayğın davranır. Bu, şəxsi onların gözündə mötəbər edir.  Bir şəxsin əlində gücün olması onu hökmüran etməz, əsla bunu unutmaq lazim deyil.

 Səmimiyyət səni insanlara yaxınlaşdırır və inanılır birinə çevirir, ətrfafını genişləndirir. Sənin sözlərini itmiş sənəddən daha etibarlı edir. Bunu hər kəs yamsılaya bilər, lakin bacarmaz. Heç vaxt hikkə hökmüylə danışmazlar, təqribi danışarlar, hərçənd nə danışdıqlarını çox yaxşı və dəqiq bilərlər. Onların bu təqribi nitqi insanların onlara dəstək verməsiylə nəticələnər və hər daim sözləri üstün gələr. Bu isə çox önəmli məqamdır. Bu insanları mənsub olduğu məqamdan sala bilərlər, lakin hörmətdən qətiyyən. Arxalarınca daim rəğbət bəslərlər.

Tags