Sadəcə QADIN!!

Qəsrdən səs gəlməz möhtəşəm görünər, heyranlıq yaradar, lakin içərisində dünyaları idarə edən GÜC yaşar. hər kəs orda olmaq istər , lakin azı qazanar.

                                Sadəcə QADIN!!

 

1.    Az xəyal, çox hərəkət.

2.    Sevgi də gücü sevir

3.    Bir qadının güclü olmaqdan başqa çarəsi(yolu) yoxdur

4.    Sarılmaq gözəldir - özünə və uğuruna

5.    Keçmişin keçmişdir, sənə dəxli yoxdur.

6.    Çox səbr, az hikkə

7.    Yeri gəlsə, hər şeyi (malik olduğun) qumara-riskə qoy, qadın kimi varlığını, əsla bu, sənin var olmağındır!

8.    Üzün gülər, başın dik, əlin belində. Bu sənin ən böyük cavabındır.

9.    Bitdi mi, getdi mi, axırı gəldi mi, olsun, yenisinin nəyi pisdir?.

10. Səni gözəl göstərən makiajın deyil ki, gözlərinin ifadə etdikləridir. O bir bağırtıdır.

11. Təbiət güclüdür, bax sənin də təbiətin elə olmalıdır- güclü, yaradıcı.

12.  Tanrı səni özünə (yaradılış üçün) ortaq etmış, dəyərini bil!

13. İki qadın hər zaman rəqibdir (nə olursa olsun)

14. Sənin ən gözəl zərgərin kitab, zərin beyindir

15. Qadın arzusundan istəyinə görə imtina edir, heç inkar etməyin.

16. Məqsədinə doğru gedən qadın, yalnızlıqla yoldaş olar.

17.  Ən ağırı adətə yenılməkdir, ən əjdahası yaralardan sağalıb, davam etməkdir. Həqiqətən əjdaha kimi səni kimsə saxlaya bilməz. Gücün imkansiz, nəfəsin alov saçar.

18.  Kim nə deyir desin məqsədin varsa, haqlısan.

19. Kişini qadın, qadını qərarları qərarları şəkilləndirər.

20. İlk təkbaşına verdiyin həyatı qərarda dizlərin əsər, ürəyin titrəyər, tər basar səni, amma qorxma, möhtəşəmlik də elə bundadır!

21.  Sənin birinciliyin kişilərlə qoçlaşmaqda deyil, onları duya bilməndədir.

22.  Sakitlik, bu səni ecaskar edir! Bir qaladan səs çıxmaz, ancaq görünüşü möhtəşəm olar, heyranlıqla baxılar həmişə. Hər istəyən də ora keçə bilməz.

23. Nə qədər sual yaradırsansa , o qədər maraqlısan.

Tags